💭หากใส่ไม่สบายตาทำอย่างไร ?

 • สามารถเคลมได้ฟรี 1ครั้ง ภายใน 1 เดือน 
  (หลัง7วันเป็นต้นไป)

💭ตัดมาแล้วเลนส์หนา สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้หรือไม่

 • ไม่ได้ 
  **ทั้งนี้ความหนาของเลนส์ขึ้นอยู่กับค่าสายตา 
  Index ที่เลือก ขนาด และรูปทรงของกรอบแว่น

💭เลนส์แตก/เป็นรอย สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้หรือไม่

 • หากเกิดสาเหตุด้านคุณภาพ สามารถเปลี่ยนได้ภายในระยะประกันที่กำหนด

💭ตัดมาแล้ว สามารถเพิ่มoptionเลนส์ทีหลังได้หรือไม่

 • ไม่สามารถใส่เพิ่มได้ เนื่องจากการผลิตเลนส์นั้น 
  จะต้องใส่ Option ภายในครั้งเดียว

💭หลังซื้อ สามารถเปลี่ยนสินค้าได้หรือไม่

 • ได้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  *จำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกรอบแว่นพร้อมเลนส์เท่านั้น
  *กรอบ : ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าที่มี
  สภาพสมบูรณ์ให้กับเรา 100%
  *เลนส์ ไม่สามารถเปลี่ยนได้
  *สิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใช้ได้เพียง 1
  ครั้ง /  ภายใน 1 เดือน
  *กรณีที่สินค้าที่เลือกใหม่มีมูลค่าสูงกว่า
  ลูกค้าจำเป็นต้องชำระส่วนต่าง
  *ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณี
  ที่สินค้าที่เลือกใหม่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าของเดิม
  *ต้องใช้สาขาเดิมเท่านั้น

💭หลังซื้อ สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินได้หรือไม่

 • ไม่ได้

💭สามารถใช้การรับประกันที่สาขาอื่นได้หรือไม่

 • สามารถใช้ประกันจากสาขาใดก็ได้
  *หากต้องการใช้บริการสาขาอื่น  โปรดติดต่อ
  ล่วงหน้า

💭การรับประกันมีอายุเท่าไหร่

 • การรับประกันมีระยะเวลาตามกำหนดโปรโมชั่นที่ซื้อ

💭ใบรับประกันหาย ทำอย่างไร

 • สามารถติดต่อหน้าร้านแล้วแจ้งเบอร์โทรที่ลงทะเบียนได้

💭สามารถขออะไหล่/ชิ้นส่วนของแว่นตาได้หรือไม่

 • กรุณาติดต่อหน้าร้านเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนที่
  สามารถขอรับได้ ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

💭กรอบแว่นแตก/หัก สามารถใช้ประกันได้หรือไม่

 • ไม่ได้ / รับประกันเฉพาะ กรณีสีหลุดสีลอก ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่นที่กำหนดเท่านั้น


🛒สิ่งที่ลูกค้าได้รับ

-ปรับทรงแว่นฟรี
-ทำความสะอาดแว่นฟรี
-เปลี่ยนอะไหล่ฟรี (แป้นจับดั้ง,น๊อต) เฉพาะรุ่นที่กำหนด
-วัดสายตาฟรี