เลนส์สายตากันแดด ตอบโจทย์ปัญหาสายตาคนคูล !

By |2021-02-09T05:48:30+00:00February 5th, 2021|BLOG|

เลนส์สายตากันแดด ดูเหมือนจะตอบโจทย์กับชีวิตของคนในประเทศไทยตามตำราหนังสือเรียนกล่าวว่ามีทั้งหมด 3 ฤดู แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยน่าจะมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อน และแน่นอนว่าความร้องมาจากดวงอาทิตย์ ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ แต่บางคนที่มีอาการ ดวงตาแพ้แสงอาจได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะเมื่อทำกิจกรรมด้านนอกก็ต้องเจอแสงอาทิตย์ อยู่ในอาคารก็ต้องเจอแสงจากหลอดไฟต่างๆอีก และที่สำคัญหลายๆคนนอกจากดวงตาแพ้แสงแล้ว ยังมีปัญหาสายตาอีกด้วย ร้านแว่นตา Giftgreats จึงเข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าบางกลุ่มอย่างมาก ที่มีความต้องการใช้แว่นสายตาควบคู่กับแว่นกันแดดไปด้วย