เลนส์รักษ์โลก LeafECO นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

By |2021-01-18T06:53:39+00:00December 21st, 2020|BLOG|

อุตสาหกรรมแว่นตา นับเป็นเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่ ถึงแม้กระบวนการผลิตจะไม่ได้สร้างมลพิษเท่าอุตสาหกรรมหนักอย่างการถลุงเหล็กหรืออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าอุตสาหกรรมย่อมต้องสร้างมลพิษสู่ธรรมชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทเลนส์ก็มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือธรรมชาติ โดย เลนส์ LeafECO หรือ เลนส์รักษ์โลก ถูกพัฒนาโดยบริษัท ไทยออพติคอล จำกัด (มหาชน) หรืออีกชื่อเราจะคุ้นกันคือ TOG ซึ่งบริษัท TOG เป็นบริษัทที่เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเลนส์สายตารายใหญ่ในประเทศไทย