แว่นสายตา ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร ?

By |2021-01-11T09:12:08+00:00January 11th, 2021|BLOG|

แว่นสายตา ภาษาอังกฤษ เรียกว่า prescription glasses ซึ่งถ้าแปลตามตัวที่เขียน แปลว่า แว่นตาที่แพทย์สั่ง เพราะคำว่า prescription แปลว่า ใบสั่งยาจากแพทย์ ซึ่งแว่นสายตาควรตัดโดยแพทย์ นักทัศนมาตร หรือผู้เชี่ยวชาญ และนอกจากคำว่า prescription glasses ก็ยังสามารถใช้คำว่า